Hållbarhet.

 
 

The way we work

Våra egna anläggningar har lång erfarenhet av miljöarbete. För vår outsourcade produktion är vår uppförandekod vägledande för sådant vi anser vara viktigt.

Vår ambition är att alla som arbetar för oss ska ha goda arbetsförhållanden, oavsett om de är anställda vid någon av våra egna anläggningar eller arbetar på en outsourcad produktionsenhet. Detta är en av våra största utmaningar i utvecklingsländerna.

Alla våra egna anläggningar arbetar enligt en aspektlista för miljöarbetet som uppdateras årligen. Denna lista utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att vi prioriterar de förbättringar som har störst betydelse för miljön. Denna process resulterar i en lokal handlingsplan med mätbara mål för varje anläggning där vi strävar efter att minimera energi- och kemikalieförbrukningen, minska avfallet och samt välja material med mindre miljöpåverkan.

För outsourcad produktion ger vår uppförandekod vägledning för vad vi anser vara viktigt och säkerställer att arbetsförhållandena hos oberoende leverantörer är förenliga med våra egna kärnvärden. Vi väljer i första hand leverantörer som är certifierade enligt ISO 14001.

Vi strävar efter långsiktiga relationer med våra producenter. Vi har till exempel samarbetat med samma tillverkare i Vietnam i 18 år och partnerskapet fortsätter. Det är den mest långlivade relationen hittills.

För att säkerställa vår höga standard och kvalitet har vi en väl etablerad organisation med uppgift att övervaka, utveckla och granska outsourcad produktion och egna fabriker.

 

Åtgärd: 100 % förnybar energi 

Vi använder enbart el från 100 % förnybar energi på våra produktionsanläggningar i Sverige, Estland och Storbritannien.

Åtgärd: Återanvändning av wellpapp

Vi driver ett projekt där vi packar plagg från Snickers Workwear direkt i Snickers Workwears kartonger. När kartongerna anländer till vårt centrallager återanvänds de och packas på nytt för vidare transport till våra återförsäljare världen över.

Åtgärd: Uppgradering till led-lampor

Vi har uppgraderat från lysrörslampor till LED-lampor i våra fabriker, vilket sparar XX CO2-utsläpp.

Resor och transport 

Vi arbetar kontinuerligt för att minska våra CO2-utsläpp. Transporter av våra produkter och resor inom koncernen är de områden som har störst miljöeffekter och även störst potential för förbättring.

När vi transporterar våra produkter strävar vi efter att optimera fraktplaneringen i hela värdekedjan. Varje dag använder vi vårt virtuella mötessystem där vi kan delta oavsett var vi befinner oss utan att behöva resa.

 

Åtgärd: Resor med tåg

För att minska våra resor inom koncernen har vi investerat i moderna, virtuella mötessystem som ger oss möjlighet att mötas utan att behöva resa. 

Åtgärd: Virtuellt mötessystem

För att minska våra resor inom koncernen har vi investerat i moderna, virtuella mötessystem som ger oss möjlighet att mötas utan att behöva resa. 

Åtgärd: 5 % mindre kemikalier

Vi arbetar ständigt med att minska kemikalieanvändningen i vår egen och i våra leverantörers produktion enligt substitutionsprincipen. Alla våra egna anläggningar har målsättningen att minska sin kemikalieanvändning med fem procent per år.

Fakta:

Sedan 2013 har våra anläggningar minskat sina CO2-utsläpp med 19 %.

Denna webbplats använder cookies. Genom att använda Hultafors Groups webbplatser godkänner du att vi använder cookies. För mer information om cookies och integritetspolicy, Läs mer