Visselblåsning
Visselblåsning
Visselblåsning

Visselblåsning

Hultafors Group uppmuntrar till att anmäla misskötsel i förhållande till vår uppförandekod.

Hultafors Group gör allt för att säkerställa att den som anmäler sådan misskötsel skyddas och inte kommer att spåras, missgynnas eller diskrimineras.

Alla anmälningar sker via ett system som är helt fristående från Hultafors Groups IT-tjänster. Visselblåsningar, klagomål eller konflikter kan anmälas via: https://report.whistleb.com/en/message/hultaforsgroup

Or, contact Bas Teepe Chief Human Resources Officer Office: +46 33 20 21 17 Mobile: +46 725 418 438