Mångfald
Mångfald
Mångfald

Mångfald

Vi värdesätter skillnader

Vår företagskultur bygger på förtroende och respekt. Vi uppmuntrar en arbetsmiljö som präglas av öppenhet och förståelse.

Det är viktigt för oss att alla medarbetare får framföra sina åsikter och känna sig sedda. Därför lägger vi stor vikt vid att arbeta med informell dialog och kommunikation. Vi inte bara respekterar utan uppmuntrar olikheter, eftersom vi anser dem nödvändiga för vår utveckling. På alla våra avdelningar finns det personer som arbetat för företaget i årtionden och andra som kommit till oss helt nyligen. När lång erfarenhet möter nya idéer skapas magi. Vi finns i världens alla hörn. I takt med företagets tillväxt har vi successivt etablerat vår verksamhet på andra marknader i andra delar av världen. Det innebär att vi har kollegor i många olika länder, på allt från små kontor till större produktionsenheter. När du arbetar hos oss har du regelbunden kontakt med kollegor från andra delar av företaget och världen och du kommer dagligen att samverka med andra kulturer.