Koncernens mål
Koncernens mål
Koncernens mål

Koncernens mål

Då hållbarhet är en grundläggande värdering inom Hultafors Group, är den integrerad i vårt dagliga arbete och en naturlig del av alla aspekter av vår verksamhet.

Hultafors Group har satt upp fyra långsiktiga mål för att främja en arbetsmiljö med fokus på hållbarhet samt för att minska vår inverkan på miljön och klimatet. Dessa mål är följande:

  1. Minska koldioxidutsläppen.
  2. Minska energiförbrukningen.
  3. Minska avfallet och användningen av jungfrumaterial.
  4. Minska mängden kemikalier i vår produktion enligt substitutionsprincipen.

Dessa långsiktiga mål kompletteras av mer kortsiktiga och lokala mål och aktiviteter.