Hållbarhet

 
 

Policyer

Våra insatser för att minska vår miljöpåverkan sammanfattas i vår hållbarhetspolicy. Vi beskriver även våra insatser i policyer för arbetsmiljö, HR och korruptionsbekämpning.

Hållbarhetspolicy

Arbetsmiljöpolicy

Antikorruptionspolicy

HR-policy

Uppförandekod-

För att säkerställa hög affärsetik, rättvisa arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter i vår värdekedja genomför vi regelbundet revisioner av våra leverantörer och underleverantörer för att kontrollera att de följer vår uppförandekod. Vi arbetar också med självutvärderingar för att följa upp förbättringar och öka transparensen i vår leveranskedja. 

Certifikat

För oss är miljöledningen en viktig del av hållbarhetsarbetet och därför är vi ISO-certifierade enligt ISO 14001 och 9001.

Vi har fortfarande några områden kvar att certifiera, men processen för att få dem certifierade pågår.

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att använda Hultafors Groups webbplatser godkänner du att vi använder cookies. För mer information om cookies och integritetspolicy, Läs mer