Hållbarhet.

 
 

För oss är det viktigt att du kan lita på såväl våra produkter som våra handlingar. Vi nöjer oss inte med att bara vara en del av framtiden – vi vill dessutom tillhöra branschens främsta när det gäller hållbarhet.

”Vi nöjer oss inte med att bara vara en del av framtiden – vi vill dessutom tillhöra branschens främsta när det gäller hållbarhet.”

För oss handlar hållbarhet lika mycket om socialt engagemang som miljötänkande.

Vi strävar efter att ha en positiv inverkan på de människor som påverkas av vår verksamhet, att minimera vår miljöpåverkan och att skapa lönsam tillväxt till gagn för våra medarbetare och intressenter. Vi är även en aktiv samarbetspartner inom det samhälle som vi är en del av och strävar efter att vara en ansvarsfull arbetsgivare.

Vårt miljöarbete baseras på vår strategi och miljöpolicy. Hållbarhet är en naturlig del av vår strategi. Den är integrerad i vårt dagliga arbete och baseras på respekt för människor, vår planet och våra vinster.

Vi har stora ambitioner för vårt bidrag till en hållbar framtid. För oss är det viktigt att det finns ett förtroende för både våra produkter och våra handlingar. Vi nöjer oss inte med att bara vara en del av framtiden – vi vill dessutom tillhöra branschens främsta när det gäller hållbarhet.

Vår ägare Investment AB Latour har en lång tradition av att agera ansvarsfullt, vilket framgår av företagets långsiktiga investeringshorisont och ledarstil.

 

 

Focus Areas

 

Respekt för mänmniskor.

Vår ambition är att alla som arbetar för oss ska ha goda arbetsförhållanden. Vi strävar efter att ha en positiv inverkan på alla människor som påverkas av vår verksamhet, oavsett vilken roll de har. Vi vet att det är de enskilda människorna som gör skillnaden mellan medelmåttiga resultat och framgångar.

Partners

Vår uppförandekod sätter standarden för vad vi anser vara viktigt och säkerställer att arbetsförhållandena hos oberoende leverantörer är förenliga med våra egna kärnvärden. Vi strävar efter långsiktiga relationer med våra producenter. Vi har till exempel samarbetat med samma tillverkare i Vietnam i 18 år och partnerskapet fortsätter. Det är den mest långlivade relationen hittills.

För att säkerställa vår höga standard och kvalitet har vi en väl etablerad organisation med uppgift att övervaka, utveckla och granska outsourcad produktion och egna fabriker.

Att övervaka hållbarhet i outsourcad produktion i utvecklingsländer är en av de största utmaningarna i vår värdekedja och därför ett ständigt och kontinuerligt arbete. För att säkerställa hög affärsetik, rättvisa arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter i vår värdekedja utför vi regelbundna tredjepartsrevisioner av våra leverantörer och underleverantörer. Därigenom ser vi till att de uppfyller kraven i vår uppförandekod som gäller för alla leverantörer till Hultafors Group.

Våra medarbetare

Sunda och engagerade medarbetare är en viktig prioritering för Hultafors Group. Vårt mål är att ingen anställd ska skadas på jobbet och att alla medarbetare ska ha en god och hälsosam arbetsmiljö. Vi arbetar ständigt med att minska risken för olycksfall i arbetet och strävar efter att främja god hälsa och engagemang. Alla är engagerade i våra insatser för arbetsmiljön och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår arbetsmiljö. Vi övervakar också incidenter med förlorad arbetstid per 1 000 timmar med en nollvision för 2018.

Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och denna målsättning löper som en röd tråd genom vår historia. Men vi tar det inte för givet och som nämnts tidigare är vi medvetna om att det är de enskilda människorna som gör skillnaden mellan medelmåttiga resultat och framgångar.

Slutanvändaren

Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan och samtidigt optimera funktionerna för dem som använder våra produkter. Och vi bidrar till goda arbetsförhållanden och välbefinnande hos våra professionella användare tack vare våra goda kunskaper om deras behov.

När vi utvecklar en ny produkt låter vi alltid hantverkare delta i konstruktionsprocessen. Det ger oss goda insikter om deras verkliga behov och möjlighet att uppnå rätt produktutformning i ett tidigt skede. På det viset är hållbarhet också en aspekt i vår strävan att uppfylla vårt löfte: En partner att lita på i alla lägen.

Respektera vår planet.

Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan. För oss är det viktigt att våra produkter är gjorda för att hålla länge och att vår produktion är så miljövänlig som möjligt.

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och 9001. Vi har fortfarande några områden kvar, men processen för att få dem certifierade pågår. Vi väljer i första hand leverantörer som är certifierade enligt ISO 14001.

Alla våra egna anläggningar arbetar med miljöhandlingsplaner baserade på aspektlistor för att minimera energi- och kemikalieförbrukningen samt avfallet.

För att minska vår miljöpåverkan och minimera hälso- och säkerhetsriskerna med kemikalier arbetar vi förebyggande med kemikalierna i hela värdekedjan med stöd av Kemikaliegruppen och Swerea/RISE Research Institutes of Sweden https://www.swerea.se

Vi har även ett nära samarbete med Textilimportörerna. Textilimportörerna är en branschorganisation för alla företag som bedriver handel med textilier, lädervaror, kläder och skor. De ger branschspecifik service och håller oss uppdaterade på allt som rör handel med dessa produkter. http://textileimporters.se/

Vi är även medlem i Sweden Textile Water Initiative. Genom detta medlemskap hoppas vi uppnå större förståelse för de utmaningar industrin möter i vattenfrågor och att hitta rätt verktyg för att lösa svårigheterna, lära oss mer samt uppnå goda hållbarhetsresultat och bra arbetsmetoder. Målet är att utvecklas till ett globalt nätverk, öka kunskapsutbytet inom textilindustrin och arbeta med hållbar resurshantering i leveranskedjan.

http://stwi.se/

 

 

 

 

Respect the profit.

Without profit, the business is not sustainable but a sustainable business is a profitable one. We believe it is as simple as that.

We have high ambitions in contributing to a sustainable future, and we believe that we can combine sustainability with profitability. By acting responsibly with regards to how our products are made, transported and used, we can contribute to good health for our users and minimize the effects on the environment.

We aim to increase our efforts in investigating possibilities regarding end of life solutions for our products.

Denna webbplats använder cookies. Genom att använda Hultafors Groups webbplatser godkänner du att vi använder cookies. För mer information om cookies och integritetspolicy, Läs mer