Åtgärder
Åtgärder
Åtgärder

Åtgärder

På den här sidan listar vi bara de gemensamma koncernsatsningar och åtgärder vi vidtar för att utveckla våra hållbarhetsmål. De många enhetsspecifika satsningarna och åtgärderna listas på det specifika varumärkets webbplats, som du når via sidan Våra varumärken.

Åtgärd: 100 % förnybar energi

Vi använder bara elektricitet från 100 % förnybara källor på våra tillverkningsanläggningar i Sverige, Lettland och Storbritannien.

Åtgärd: Återanvändning av wellpapp

Vi driver ett projekt där vi packar plagg från Snickers Workwear direkt i Snickers Workwears kartonger. När kartongerna anländer till vårt centrallager återanvänds de och packas på nytt för vidare transport till våra återförsäljare världen över.

Resor och transporter

Vi arbetar kontinuerligt för att minska våra CO2-utsläpp. Transporter av våra produkter och resor inom koncernen är de områden som har störst miljöeffekter och även störst potential för förbättring. När vi transporterar våra produkter strävar vi efter att optimera fraktplaneringen i hela värdekedjan. Varje dag använder vi vårt virtuella mötessystem där vi kan delta oavsett var vi befinner oss utan att behöva resa. När pandemin slog till var vi redan vana vid att arbeta och mötas på distans.

Åtgärd: Resor med tåg

För att minska miljöpåverkan från våra resor inom koncernen uppmanar vi våra medarbetare att välja det mest miljövänliga färdsättet och resa med tåg när det går.

Åtgärd: 5 % mindre kemikalier

Vi arbetar förebyggande med att minska kemikalieanvändningen i vår egen och i våra leverantörers produktion enligt substitutionsprincipen. Alla våra egna anläggningar har målsättningen att minska sin kemikalieanvändning med fem procent per år.