Verksamheten

Hultafors Group erbjuder ett brett sortiment högklassiga och tillförlitliga varumärken för såväl återförsäljare som hantverkare. Alla varumärken inom Hultafors Group förenas i ett gemensamt mål: att ge hantverkare bästa möjliga funktion, säkerhet, skydd och totalproduktivitet

De enskilda varumärkena är experter inom sina respektive områden och har unika kunskaper och insikter i de specifika utmaningar hantverkarna ställs inför i sitt arbete. På så sätt kan vi tillgodose – och till och med överträffa – användarnas föränderliga krav genom att skapa nyskapande och förstklassiga produkter som gör deras arbete säkrare, enklare och mer produktivt.

För återförsäljarna utgör våra premiummärken en kraftfull kombination som skapar mervärde och synergieffekter. Genom att samarbeta med återförsäljarna kan vi hjälpa dem att förbättra sina kunderbjudanden och samtidigt öka lönsamheten i sin verksamhet.

Hultafors Group finns representerad på alla stora europeiska marknader och har egna säljorganisationer på de allra viktigaste. De största volymerna står dock de nordiska länderna för. Hultaforskoncernen har 620 anställda och en årlig omsättning på 135 MEUR.