Kortfattad historik med start på 1800-talet

I början av 2000-talet ökade verktygstillverkaren Hultafors, som började tillverka tumstockar redan 1883, sin expansionstakt genom ett antal förvärv.

2005 förvärvades den svenska stegtillverkaren Wibe Ladders och ett år senare införlivades den svenska arbetsklädestillverkaren Snickers Workwear i portföljen. Förvärvet av Snickers Workwear gav inte bara Hultafors möjlighet att växa på den europeiska marknaden utan bidrog också till bildandet av Hultafors Group.

2006 bildades Hultafors Group som ett paraplyorgan för Hultafors, Wibe Ladders och Snickers Workwear. Sedan dess har Hultaforskoncernen expanderat både organiskt och genom förvärv. Som exempel kan nämnas den brittiska måttbandstillverkaren Fisco Tools, som förvärvades 2008, och franchiseföretagen för Snickers Workwear i Danmark, Finland, Norge och Storbritannien samma år.

2011 bildades Hultafors Group AB, d.v.s. moderbolag för Hultafors, Wibe Ladders och Snickers Workwear. Hultafors Group AB är i sin tur ett helägt dotterbolag till svenska Investment AB Latour.