Hållbarhet

Hållbar utveckling är en möjlighet för Hultafors Group och det syftar till att skapa långsiktig lönsamhet för vårt företag.

Hultafors Group strävar efter att utveckla och tillverka produkter som uppfyller hållbarhetskraven för att på lång sikt bidra till ett bättre samhälle. Vår ambition är att prestera med en hög nivå av hållbarhet.

Vi använder vår kompetens till att:

  • Minska vår påverkan på den lokala och globala miljön
  • Öka vår integration med det naturliga kretsloppet
  • Samverka med samhället vi arbetar i.
  • Ta ansvar för hur våra produkter påverkar distributörer och slutanvändare.
  • Utmana och stödja våra leverantörer, underleverantörer, distributörer och slutanvändare i deras hållbarhetsarbete.
  • Vara en ansvarsfull arbetsgivare för alla våra medarbetare.
  • Integrera hållbarhet i vårt dagliga arbete.

Vi ser till att följa internationella, regionala och lokala myndighetskrav. Vår utmaning är att arbeta med hållbarhet på en hög nivå, i linje med den höga standarden för företags "best practise".