Talent management

En av de viktigaste processerna är den som beskriver hur vi hanterar våra talanger, den årliga utvecklingsdialogen.

Vad kan du förvänta dig?

Våra medarbetare ska känna att de blir lyssnade på, sedda och uppmärksammade. Vi uppmuntrar en daglig, rak återkoppling och kommunikation inom ramen för vår process "den årliga utvecklingsdialogen".

Våra medarbetare ska veta var företaget är på väg och vad som förväntas av var och en. Vi har tydliga roller med kompetensprofiler, enskilda mål och utvecklingsplaner. Vi är alla talanger!

Den årliga utvecklingsdialogen är ett strukturerat sätt att arbeta med att utveckla alla medarbetare, för att säkra att vi har rätt kompetens idag och i framtiden.