Karriär

Det finns inga fasta och färdiga karriärvägar inom Hultafors Group som du förväntas följa. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i linje med behoven hos hela Hultafors Group, inklusive våra ägare, Investment AB Latours andra affärsområden.

Vi rekryterar medarbetare med kapacitet och potential för framtiden. För att få det bra, och vara framgångsrik hos oss, bör du betrakta dig själv som en person som är:

  • företagsam och engagerad med ett stort ansvarstagande
  • en bra kollega och lagspelare
  • mål- och resultatorienterad med välbefinnandet hos kunderna i åtanke och
  • öppen för förändring och utveckling

Det är din egen potential, driv och intressen som ska vägleda dig i din karriärsutveckling.