Hultafors Groups Kärnvärden

Insikt - vi utgår från användaren.

Allt börjar och slutar med våra kunder och användare. Allt vi gör, gör vi för att möta och tillfredsställa verkliga behov. Vi har ett utifrån-och-in-perspektiv och alla våra produkter och tjänster har sitt ursprung i kundernas och de professionella användarnas behov och krav.

Vi har ett nära samarbete och starka relationer med våra kunder och användare. Att gå i deras skor, se saker ur deras synvinkel och låta deras behov styra vårt arbete är en självklarhet för oss. Vi strävar alltid efter att göra en skillnad.

Förtroende - vi är pålitliga i allt vi gör.

Vi är en partner att lita på – på alla sätt, såväl internt som externt. Vi utför våra uppdrag vid rätt tidpunkt och i enlighet med förväntningarna.

Genom att erbjuda en portfölj med ledande varumärken och produkter i kombination med förstklassig kundservice är vi en stabil partner i allt vi gör – någon som alla intressenter alltid kan lita på. När vi säger att vi finns för att skapa en bättre dag för hantverkare, är detta inte bara ord. Det är ett löfte som du kan lita på.

Handling - vi ser till att jobbet blir gjort.

Vi är handlingskraftiga. Vi utvecklas genom handling, och vi är alltid redo och har förmågan att snabbt agera och leverera den bästa lösningen för varje unik situation. Det är så vi får saker gjorda. Med öppna sinnen söker vi nya vägar och nya lösningar, och i möjligaste mån strävar vi efter enkelhet.


Respekt - vi respekterar människor och miljö.

Vi tror på våra medarbetare och respekterar individen. Vi omfamnar lagarbete, ödmjukhet, hållbarhet och förståelse för andra.

Vi förstår att företag och organisationer handlar om människor, och att människor gör skillnaden mellan att vara genomsnittlig och framgångsrik. Vi stödjer därför varandra både i den individuella utvecklingen och i utvecklingen som lag-medlem, för att se till att alla kan vara med och bidra till företagets framgång.

Det finns inga genvägar när det gäller affärsetik och vi bedriver vår verksamhet med kompromisslös integritet. Vi respekterar olikheter och tar vårt sociala ansvar på allvar. Vi främjar en hållbar miljö genom att utveckla och tillverka produkter och processer som samverkar med naturens kretslopp.